Riskienhallintaa, riskinottopolitiikkaa, kauppasopimuksia ja laitteen käyttöönottokoulutusta Virtuaaliympäristössä

Helmi-syyskuussa 2022 toteutetuissa VIVAn yhteiskehitysprosesseissa WondaVR -virtuaaliympäristöön on valmistunut useita oppimisympäristöjä. Näissä ympäristöissä pk-yritykset oppivat muun muassa tunnistamaan, arvioimaan, hallitsemaan ja seuraamaan riskejä sekä laatimaan itselleen riskinottopolitiikan. Vientiä aloittavat yritykset pääsevät myös harjoittelemaan vientiprosessin eri vaiheita. Lisäksi VIVAn yrityksille räätälöitiin laitteen käyttöönottokoulutus jälleenmyyjille ja asiakkaille sekä riskienhallinnan koulutusympäristö.