Tietoja

VIVA tarjoaa pk-yrityksille uudenlaisen tavan simuloida ja harjoitella vientikaupan tilanteita. Yritykset ottavat vastuun omasta oppimisestaan, oppivat toisiltaan ja kehittävät skenaarioita, joiden avulla voi vahvistaa vihreitä vientitaitoja.

 

VIVAssa törmäytetään vientikauppa, pk-yritysten jatkuva oppiminen ja modernit teknologiat. Vientitaitojen lisäksi kehittyvät digitaidot, kun yritykset rakentavat virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) ympäristöjä WondaVR-työkalun avulla.

 

VIVA-hankkeeseen haetaan mukaan yrityksiä, jotka haluavat kokeilla, miten virtuaalitodellisuutta voisi hyödyntää yrityksen kasvussa. Hanke on hyvä työväline kestävään kasvuun, kilpailukyvyn parantamiseen ja henkilöstön jatkuvaan oppimiseen.

 

VIVA tarjoaa yrityksille myös maksuttoman Power up green export skills -webinaarisarjan viennin ajankohtaisista aiheista.

Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto. Hankkeen kesto 1.8.2021 – 31.7.2023.

 

Laurean kumppanina hankkeessa toimii 3DBear, joka on johtava koulutusteknologiayritys XR-teknologioiden saralla. Yritys on toteuttanut yli 400 XR-projektia Suomessa, Yhdysvalloissa ja Intiassa.