22.3.2023. klo 13-15. Yrityksen Kiertotaloustransformaatio

16.3.2023. The Power of Three: Instagram, TikTOk and ChatGPT

15.3. klo 13-15 Kestävä pakkaaminen

9.3. klo 13-15
Kestävä toimitusketju

2.3. klo 13-15 Kiertotalous ja yrityksen liiketoimintamahdollisuudet

6.2 klo 15-16 Virtual tools for green export

Virtual Coffee Morning 2.2.2023

Save the Dates!

Jouni Ritola Kyrö Distillerystä (2.11.), Matti Malminen Konecranesilta (9.11.) sekä Ilkka Salonen East Officesta (16.11.) ovat key note -puhujina maksuttomissa VIVAn Power up Green Export Skills -webinaareissa marraskuussa.

 

Lisäksi tarjolla on muun muassa IA Insightin Jani Heikkalan vetämä riskienhallintakoulutuselämys virtuaalitodellisuudessa (30.11.).

Syksyn Webinaarit

leaf, nature, green-2210973.jpg

Kevään 2022 Webinaarit

Ilmoittautuminen etusivulla

Power up green export skills VIVA webinar 6.5.2022

ActCamp 1 , Sprint 1

Ilmoittautumislinkki Etusivulla

Hyvä yrittäjä

Irtoaisiko kolme varttia? Haluaisimme kertoa sinulle, miten saat virtuaaliteknologioista boostia vientiin ja vihreään kasvuun.

Aika: Torstaina 25.11.2021 kello 15.00-15.45

Paikka: Zoom Meeting

https://laurea.zoom.us/j/62248123445

Ohjelma:

15.00 Miten VIVA boostaa vientibisnestä?

Annemari Kuhmonen, projektipäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu

Melisa Heiskanen, varaprojektipäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu

Pekka Heino, neuvonantaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC

15.15 Virtuaaliset oppimisympäristöt (VR/AR) viennin ja oppimisen tehostajana

Rasmus Borg & Esa Säily, 3DBear

15.30  Q&A

Tilaisuudella käynnistetään VIVA – virtuaaliteknologioista vauhtia pk-yritysten vientiin -hanke.

Ilmoittaudu tilaisuuteen vastaamalla tähän sähköpostiin viimeistään 24.11 klo 14.00 mennessä osoitteeseen melisa.heiskanen@laurea.fi.

.

leaf, nature, green-2210973.jpg

Mediatiedote                                                                               18.10.2021

Virtuaaliteknologioista vauhtia pk-yritysten vientiin – koronan jälkeen kohti vihreää kasvua

Pk-vientiyritykset, kansainvälisen kaupan ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntijat sekä liiketalouden opiskelijat yhteiskehittävät virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) ympäristöjä Laurea-ammattikorkeakoulussa elokuun alussa käynnistyneessä hankkeessa. Hanke on Uudenmaan liiton rahoittama. Hankkeeseen pääsee mukaan neljäkymmentä pk-yritystä. Virtuaaliympäristöjen kehittäminen ei vaadi yrityksiltä koodausosaamista. Kumppanina toimii 3DBear Oy. (https://www.3dbear.io/fi/)

Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on hyödyntää modernien teknologioiden ja XR-osaamisen tuomia mahdollisuuksia viennin ja kansainvälisen kaupan osaamisen kehittämisessä ja muutostarpeiden ennakoinnissa. Tavoitteena on taklata pk-vientiyritysten kriittiset osaamisvajeet, ennakoida tulevia osaamistarpeita, tehdä yrityksistä tulevaisuudenkestäviä sekä varmistaa niiden kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla. Pk-yrityksiä sparrataan kasvuun kansainvälisillä markkinoilla osaamista lisäämällä ja uudistamalla. Samalla edistetään valmiuksia hallita vientikaupan riskejä ja rahoitusvaihtoehtoja.

Osaajapula vaivaa pk-vientiyrityksiä – vastuullisuus vientivalttina?

Kauppalehdessä (13.10.2021) Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja ja kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja Lenita Toivakka kannusti yrityksiä lähtemään aktiivisesti vientiin nyt, kun “koronan jälkeen maailmalla on paljon kysyntää suomalaisyritysten tuotteille ja palveluille” ja kehotti tekemään vastuullisuudesta pk-yritysten kilpailukykytekijän ja vientivaltin.

Kauppakamarin lokakuussa julkaiseman vientijohtajakyselyn mukaan osaajien saatavuus on yksi merkittävä vientiyritysten haaste. Yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista koki osaajien saatavuudessa olevan ongelmia.  VIVA-hankkeella pystytään tarttumaan erilaisiin osaamisvajeisiin.

  • Kansainvälistä kauppaa täytyy opetella ja päätöksiä tehdä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Vain jatkuvasti uutta oppimalla pääsee eteenpäin. Osallistumalla valmennukseen yritykset voivat simuloida riskienhallintaa sekä toimitusketju- ja logistiikkaprosesseja. Kauppaneuvottelutaitojen harjoittelu ja kehittäminen virtuaalitodellisuudessa vapauttaa tulevaisuudessa aikaa ja resursseja liikematkustamisen vähentyessä. Uuden oppiminen onnistuu parhaiten ja kustannustehokkaasti harjoittelemalla, Pekka Heino, kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Suomen osaston ja VIVA-hankkeen Senior Advisor, korostaa.

 

  • Virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta hyödyntävät ympäristöt tarjoavat uuden tavan esitellä tuotteita ja palveluita. Simulaation avulla VR- ja AR- ympäristöissä voi oppia aidonkaltaisissa tilanteissa uudella tavalla. On mahdollista kokea kansainväliseen kauppaan liittyviä tilanteita, joita ei muuten pääsisi etukäteen harjoittelemaan, Jussi Kajala, 3DBear:in toimitusjohtaja, toteaa.

Lisätietoja:

Annemari Kuhmonen, 040-672 2174, annemari.kuhmonen@laurea.fi

Melisa Heiskanen, 040-961 8962, melisa.heiskanen@laurea.fi